CO2


CO2, wat is het?

C02 prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot C02 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van de materialen en het gebruik van duurzame energie. De certificering is gebaseerd op aantal internationaal geldende uitgangspunten en afspraken die zijn vastgelegd in het Green House Gas Protocol. De ladder heeft vijf niveaus. Per niveau is een vaste set van eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO2 prestatie van het bedrijf en haar projecten. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken (A t/m D) met elk een eigen wegingsfactor. De plaats op deze ladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop het bedrijf aan de eisen voldoet.

Certificering

Pothuizen b.v. heeft het C02-bewust Certificaat Niveau 4. Hiervoor heeft Pothuizen bv al de volgende acties ondernomen:

  • Haar energiestromen inzichtelijk gemaakt (inventarisatie)
  • Doelstellingen geformuleerd inzake haar CO2 verbruik. Per 2015 willen we een reductie van 6% CO2 uitstoot hebben gerealiseerd t.o.v. 2012
  • Communicatie en cursussen omtrent verbruik richting personeel

Daarnaast neemt Pothuizen bv, indien mogelijk, deel aan initiatieven waarin CO2 reductie wordt nagestreefd.

Links naar documenten: