DEMONTAGE- EN SLOOPWERKEN

Pothuizen bv is tevens gespecialiseerd in het uitvoeren van demontage- en sloopwerken van metalen installaties en constructies. Ook doen wij ontmanteling van zeecontainers op onze locatie. De afvoer en de verwerking van de vrijkomende materialen kan in eigen beheer worden uitgevoerd. Ook de eventuele surplusmaterialen uit deze projecten worden voor u verhandeld.

De veiligheid staat boven aan. Daarom zijn onze gemotiveerde medewerkers allen in het bezit van basisveiligheid VCA en de leidinggevenden zijn in het bezit van het certificaat van Veiligheid voor leidinggevenden VCA.

Voor elk project wordt door Pothuizen bv in overleg met de opdrachtgever een werkplan opgesteld. Dit werkplan bestaat uit een gedetailleerde omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast bevat het een inventarisatie van taken en risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.