DUURZAAMHEID & CO2

Pothuizen bv neemt met haar bedrijfsactiviteiten de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar activiteiten op mens en milieu. Wij maken bewuste keuzes om te komen tot een balans op ecologisch, sociaal en economisch gebied.

Dit proberen wij te verankeren in al onze bedrijfsprocessen ten einde invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Om dit ook meetbaar en zichtbaar te maken zijn wij in het bezit van een aantal certificaten.

Tevens proberen wij C02 bewust te handelen door middel van het verkrijgen van inzicht in onze C02 verbruik. Op basis hiervan stellen wij doelen en plannen acties teneinde het verbruik te reduceren.
Hiervoor maken wij gebruik van de methodiek van de CO2 prestatieladder. De laatste stand van zaken m.b.t. de CO2 prestatieladder vindt u hier.

Pothuizen heeft een rekentool ontwikkelt ten behoeve van haar leveranciers, met deze tool kunnen wij berekenen hoeveel CO2 uitstoot er minder is geweest door het materiaal te laten recyclen bij Pothuizen. Op verzoek verstrekken wij een certificaat met de door u realiseerde CO2 reductie.