RECYCLING

Pothuizen bv verzorgt de inzameling en verwerking van ferro en non-ferro en papierafvallen bij bedrijven maar op locatie ook van particulieren.

Recycling van materiaal wordt in onze wereld, waar grondstoffen niet ongelimiteerd zijn, steeds belangrijker. Recycling van materiaal zorgt voor minder C02 uitstoot dan het primair winnen van grondstoffen. Door onze expertise en moderne verwerkingsapparatuur (o.a. Lefort 1000 ton knipschaar, Eldan sorteerinstallatie) zijn wij in staat de verschillende soorten materiaal te scheiden en te ontdoen van vervuiling zodat een grondstof ontstaat naar specificatie van de industrie.

Pothuizen bv biedt u een complete dienstverlening om het te verwijderen papier binnen uw bedrijf netjes te af te voeren. Voor de verschillende soorten papier wordt de gehele keten van inzameling, sortering, verwerking en transport door Pothuizen bv in eigen beheer georganiseerd.
Met behulp van diverse (afzet)containers kan Pothuizen bv u een passende oplossing bieden voor de inzameling en afvoer van papier en karton waarna hergebruik van de materialen is gegarandeerd.
Bovendien verzorgt Pothuizen bv voor een verantwoorde vernietiging van al uw vertrouwelijke en confidentiële stukken. Na de verwerking ontvangt de aanbieder een Garantieverklaring Archiefvernietiging. Pothuizen bv is in het bezit van het OPK certificaat.